Recicla i Guanyaràs
PER FER SOSTENIBLE L’ECOSISTEMA

Per fer sostenible l’ecosistema

Per assegurar la sostenibilitat del planeta, és necessari evitar els residus ja sigui prevenint la seva generació, tot estalviant materials i energia, com reciclant-los i integrant-los en els processos de producció i distribució, o fent que siguin assimilables pels sistemes naturals per no causar perjudicis, ni als ecosistemes ni a la salut humana.

Sabies que…?

Els productes que consumim normalment són el resultat d’un llarg procés d’extracció, transport, producció i consum que porta associat una motxilla ecològica* de materials necessaris que desconeixem i que pot tenir un impacte molt important sobre l’ecosistema. Alguns exemples de productes de consum habituals:

Producte Motxilla ecològica
1 PC sobretaula 1.500 kg
1 PC portàtil 400 kg
1 Telèfon mòbil 75 kg
1 Cotxe 70.000 kg
1 kg d’alumini 85 kg
1 kg de vidre 17 kg
1 kg de carn 23 kg
1 kg de cereals/patates 2,3 kg
1 kg de fruita/verdura 4,8 kg

Font: Rezero, 2017.
*Motxilla ecològica: quantitat de materials utilitzats per a l’elaboració d’un producte al llarg de tot el seu cicle de vida: extracció de les matèries primeres, fabricació, envasat, transport i tractament dels residus que genera.