Recicla i Guanyaràs
PER ACONSEGUIR UNA ECONOMIA CIRCULAR

Per aconseguir una Economia Circular

Tot indica que ja hem sobrepassat la capacitat de sustentació del planeta i que és necessari començar a fer present aquest futur més sostenible que tant es proclama.
És el moment en què administracions, empreses i ciutadania afavorim noves formes de produir i consumir i aprofitem els residus com a recursos amb noves formes d’organització, nous models de gestió i noves tecnologies que permetin avançar en aquest camí.

És hora de donar compliment a la jerarquia de gestió dels residus i avançar cap a una economia circular en què tot residu pugui ser transformat en matèria primera.

Aquestes fites unifiquen l’eficiència ecològica amb l’econòmica, permetent l’estalvi de recursos tant privats com públics.

Triangle_reciclatge_cat